Vi skal ikke mange år tilbake før markedet for oppstart av teknologiselskaper var drevet av troen på at noen av de globale selskapene skulle kjøpe en. Spesielt var dette synlig for nettbaserte selskaper i USA og deler av Europa. Dette gjaldt spesielt Google som har var svært hissig en lang periode, og da helt tilbake til .com-tiden rundt årtusenskiftet. Dette ble av noen kalt en “Google-økonomi” der oppstartsselskaper ble drevet frem i håpet om å bli kjøpt av Google (eller andre store selskaper).

De siste par årene har tempoet i slike oppkjøpt dabbet av, og finanskrisen har mer eller mindre terminert dette markedet helt. Men nå peker jo pilene forsiktig oppover igjen, og TechCrunch meldte i et blogginnlegg den 23. september at Google har begynt å kjøpe selskaper igjen. “For most of this year, Google has been holding back on its M&A activity. But its recent acquisitions of On2Technologies in August and reCAPTCHA a week ago signal that Google is regaining its appetite for acquisitions. CEO Eric Schmidt told Reuters today that he wants to buy at least one small startup a month primarily because it is a great way to hire the best talent”, skriver de.

Hvilke selskaper vil de så kjøpe? Det beste rådet de gir er å se på hva de har kjøpt tidligere, og de viser til et oppkjøpskart som selskapet MeetTheBoss har lagd. De gir følgende forklaring til kartet: “The longest lines with the most stops (each stop represents a deal) are technology (dark violet) and web services (green). Startups which fall somewhere on those two lines seem to have a stronger chance of getting picked up by Google, at least historically. Other shorter, but overlapping lines, include advertising (pink), search (salmon), mapping (violet), social (red), video (dark red). Which lines does Google need to extend?”

Og her er oppkjøpskartet! Kule greier.

Google oppkjøpskart