Ukeavisen Ledelse har i dag en nettnyhet som sier at noen lever godt av pågående økonomiske krise (i hht. dagens utgave av Aftenposten). En del leverandører av IT-tjenester skal nemlig ha økt omsetningen med opptil 30 prosent.

Hvem er det? Jo, de som driver med oursourcing selvfølgelig. Forklaringen er enkel: Mange bedrifter velger nå å sette ut IT-tjenestene når krisen tvinger dem til å spare penger, og de som leverer tjenester på dette området opplever stigende etterspørsel. Mange kaller dette ASP-tjenester

“Den enes død, den andres brød” er vel et ordtak som også kan brukes her i disse krisetider. For Invenia sin del er dette gode nyheter siden vi snart skal lansere en egen tjeneste for nettbasert lagring, deling og samarbeid der det kun betales et lite beløp pr. mnd pr. bruker. Dette kalles gjerne SaaS (Software as a Service) som er i slekt med outsourcing siden programvaren leies på nett i stedet for at den kjøpes som lisenser med lokal installasjon. En avart av dette er S+S (Software+Service) som er en ny trend som vi følger med vår kommende løsning.

Det oppstår alltid nye forretningsmuligheter i nedgangstider for gode gründere.