Dette er en viktig sak som lenge har stått på ventelisten min over kommende blogginnlegg. Travle tider gjør at få saker når til topps pr. uke (dessverre), men nå har denne kommet gjennom nåløyet etter å ha levd en uviss tilværelse på lista mi. Men jeg er tross alt gründer og bedriftsleder, og da er slike saker alltid viktige.

Hva da? Jo, et lite blogginnlegg jeg fant for en tid siden hos Paul Graham som er en kjent programmerer, investor og blogger fra USA. Han har bygd opp egne selskaper som er solgt med hell til bl.a. Yahoo, så slike gründere skal man lytte til!

Hva er det han sier? Han har formulert 13 setninger som han mener er viktig for oppstartsselskaper. Dette er fornuftige, vektige og selvopplevde setninger om det å etablere et selskap, og som jeg for enkelhets skyld har gjengitt på engelsk nedenfor.

1. Pick good cofounders.
2. Launch fast.
3. Let your idea evolve.
4. Understand your users.
5. Better to make a few users love you than a lot ambivalent.
6. Offer surprisingly good customer service.
7. You make what you measure.
8. Spend little.
9. Get ramen profitable.
10. Avoid distractions.
11. Don’t get demoralized.
12. Don’t give up.
13. Deals fall through.

Forfatteren ble spurt om hvilken av disse han ville velge dersom han kun hadde mulighet til å ta med et alternativ: Punkt 4 (Understand your users) med følgende begrunnelse:

“Understanding your users is part of half the principles in this list. That’s the reason to launch early, to understand your users. Evolving your idea is the embodiment of understanding your users. Understanding your users well will tend to push you toward making something that makes a few people deeply happy. The most important reason for having surprisingly good customer service is that it helps you understand your users. And understanding your users will even ensure your morale, because when everything else is collapsing around you, having just ten users who love you will keep you going.”

Så sant som det er sagt!

Hvis dette ga mersmak, så finnes originalen her. Setningene kan se enkle og banale ut, men det er helheten og erfaringen i listen som teller. Min erfaring, på godt og vondt, tilsier at dette representerer vektige råd som ikke bør overses. Jeg har fulgt mange av dem med hell, og noen av dem er oversett med tilsvarende effekt.

Lykke til!