Dette er dagens gladnyhet fra Universitetet i Tromsø: De skal etablere en handelshøgskole i Tromsø fom. 1. august i år. Det blir naturligvis verdens nordligste handelshøgskole i den grad det betyr noe (som mye annet her nord). Viktigere er at det blir Norges eneste skole av denne type ved et universitet med den faglige tyngden og det nettverket det kan gi.

I følge nyheten fra UiT etableres Handelshøgskolen i Tromsø som et resultat av fusjonen mellom UiT og Høgskolen i Tromsø. Tidligere ble det tilbudt økonomiutdanning ved begge disse institusjonene. Nå er fagmiljøene slått sammen til Handelshøgskolen i Tromsø.

Norge får med dette sin fjerde handelshøgskole, og de skal ha dybdekompetanse innen økonomi, markedsføring, ledelse, entreprenørskap og samfunnsøkonomi. Samtidig vil vi være en del av et universitet med stor breddekompetanse, sier instituttleder og professor Derek Clark ved Handelshøgskolen i Tromsø. Videre sies det at skolen skal drive forskning og forskningsbasert undervisning av høy nasjonal og internasjonal kvalitet i samarbeid med sine omgivelser. Utdanning og forskning skal integreres for å skape et dynamisk kunnskapsmiljø for studenter og ansatte. Fine greier!

Og nesten viktigst av alt: Handelshøgskolen i Tromsø skal samarbeide tett med næringslivet der det vil være et særskilt fokus på nordområdene (selvfølgelig). Direkte Grete Kristoffersen i Næringsforeningen i Tromsøregionen er naturligvis fornøyd.

– Jeg mener at en handelshøgskole på UiT er tidsriktig og at denne vil bidra til å gjøre både Nord-Norge og Tromsø mer attraktiv for kunnskapsmedarbeidere som søker jobb her. At Tromsø kan skilte med handelshøgskole er viktig i kampen om de “gode hodene” først og fremst for næringslivet. Jeg håper dette vil bidra positivt til å styrke en nødvendig kommersialiseringskultur i regionen, og at dette kanskje kan smitte over på all viktig forskning som skal gjennomføres i nord fremover. Næringslivet har lenge sett behovet for å få samlet studieretninger på ett sted og jeg ser frem til å samarbeide med handelshøgskolen om fremtidig nærings- og samfunnsutvikling fremover, sier hun på nettnyheten til UiT.

Første kull tas dermed opp kommende høst, og det kan allerede nå søkes opptak til de ulike studiene som skal tilbys.

Løp og søk!