Jeg har tidligere i år skrevet om Handelshøgskolen i Tromsø (HHT), nærmere bestemt den 20. mars når Universitetet i Tromsø (UiT) la ut en nyhet om etableringen av denne nyvinningen ved UiT der det stod at skolen ville starte 1. august i år. For en tid siden ble det lagt ut en invitasjon til den offisielle åpningen den 4. september kl. 12.00 til 15.30 med foredrag fra diverse personer med Eva Joly som det store trekkplasteret. Dog etter at rektor Jarle Aarbakke hadde åpnet det hele med sitt velkomstinnlegg. UiT rapporterte om en storslagen åpning, og her finnes mer info om programmet, foredragsholderne og presentasjonene.

Hva mer kan man si? Ikke annet enn å henge seg på gratulasjonene og fremheve den betydningen dette bør få for næringslivet i regionen og landsdelen. Og jeg har et særlig håp om å at FoU-samarbeidet mellom UiT og næringslivet kan øke, noe som er et uttalt ønske og en viktig målsetting nasjonalt. Men det er ikke enkelt å få til i praksis, og det var jo symptomatisk at næringslivslederne glimret med sitt fravær. Noen få hadde likevel tatt turen, og det er lov å håpe på at det er travle dager som gjør at bedriftsledere ikke kunne avsette en halv dag til festtaler ved åpningen.

Jeg er likevel redd for at det er avstanden mellom akademia og næringslivet i nord som er en like stor årsak. Det må derfor jobbes videre med å stimulere til økt FoU-satsing i næringslivet med tilhørende samarbeid med UiT og andre forskningsinstitusjoner i Norge. Dette tar spesielt Abelia til orde for i sin kunnskapspolitikk, og som nyvalgt styreleder der i sommer har jeg et særlig ansvar for å følge opp dette. :-)

Hva Handelshøgskolen i Bodø mener om denne etableringen, vet jeg ikke. Og jeg så ingen representanter derfra på åpningen. Ei heller har jeg funnet noen nyhet om dette på nettsidene deres. De har har nok vært opptatt med å skjerpe den sunne konkurransen som nå oppstår i nord om studenter, forskere og næringslivssamarbeid.

Jeg avslutter med et dårlig bilde fra min iPhone fra innlegget til Eva Joly. Da gjenstår det bare å gratulere HHT og Nord-Norge!

Eva Joly